Provo, Utah, USA downtown on Center Street

Provo, Utah, USA downtown on Center Street at dusk.